Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

ZORGANIZOWANIE ZAJĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH DLA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

Reklama
Nabór od 23.01.2024 do 16.02.2024 23:59
Starostwo Powiatowe w Iławie
Łączny budżet 3 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 3 tys. PLN
Seniorzy
Zarząd Powiatu Iławskiego, Starostwo Powiatowe w Iławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: ZORGANIZOWANIE ZAJĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH DLA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM .

ZORGANIZOWANIE ZAJĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH DLA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM (należy wpisać w części III pkt 1 oferty)

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadania.

2. Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 3 000,00 zł.

Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2023: zadanie nie było realizowane.

3. Organizacja zapewni udział wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji, w tym udział wkładu finansowego i wkładu niefinansowego. Organizacja zapewni wkład własny niefinansowy w działaniach, które nie wymagają wkładu finansowego.

Wysokość deklarowanego wkładu własnego będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii Komisji Konkursowej.

4. Cele:

1) zachęcanie osób w wieku emerytalnym do aktywności intelektualnej, fizycznej, społecznej,
2) propagowanie wiedzy o zaletach aktywności intelektualnej, fizycznej, społecznej wśród osób w wieku emerytalnym.

5. Adresaci: Mieszkańcy powiatu iławskiego w wieku emerytalnym.

6. Działania powinny być realizowane poprzez:

- spotkania/prelekcje/wykłady edukacyjne/informacyjne,

- zajęcia aktywizujące dla osób w wieku emerytalnym – zajęcia ruchowe np.: joga, gimnastyka ogólnoustrojowa, zajęcia z kijkami (nordic walking),

7. Minimalny zakres zakładanych rezultatów (należy wpisać w części III pkt 6 oferty):

- zorganizowanie zajęć aktywizujących - ruchowych dla grupy co najmniej 20 osób w wieku emerytalnym (np.: joga, gimnastyka ogólnoustrojowa, zajęcia z kijkami (nordic walking)),

UWAGA!!! Brak uzupełnienia tabeli skutkuje nierozpatrzeniem oferty!!!

Wskazany powyżej zakres rezultatów jest minimalny co oznacza, że można go rozszerzyć.

Skala zakładanych rezultatów będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii Komisji Konkursowej.

 8. Przy realizacji zadania organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2240.). W umowie z organizacją zostaną zawarte postanowienia dot. tej ustawy.

9. Terminy graniczne realizacji zadania:

- rozpoczęcie: nie wcześniej niż 1 kwietnia 2024 r.

- zakończenie: nie później niż 30 września 2024 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama