Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert nr 42/2024 na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. zwiększenie widoczności ekonomii społecznej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 42/2024 na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. zwiększenie widoczności ekonomii społecznej i rynku zleceń dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez organizację spotkań, warsztatów networkingowych budujących partnerstwo międzysektorowe na rzecz ekonomii społecznej w Poznaniu
Nabór od 09.01.2024 do 30.01.2024 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 220 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 42/2024 na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. zwiększenie widoczności ekonomii społecznej i rynku zleceń dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez organizację spotkań, warsztatów networkingowych budujących partnerstwo międzysektorowe na rzecz ekonomii społecznej w Poznaniu..

OTWARTY KONKURS OFERTNR 42/2024

NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej w latach  2024-2028

 

Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku 2023

Planowane wydatki w roku 2024

Planowane wydatki w roku 2025

Planowane wydatki w roku 2026

Planowane wydatki w roku 2027

Planowane wydatki w roku 2028

1

Zwiększenie widoczności ekonomii społecznej i rynku zleceń dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez organizację spotkań, warsztatów networkingowych budujących partnerstwo międzysektorowe na rzecz ekonomii społecznej w Poznaniu.

12 000 zł

40 000 zł

42 000 zł

44 000 zł

46 000 zł

48 000 zł

Otwarty konkurs ofert realizowany jest w ramach Projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

 

Opis zadania publicznego

Zadanie: Zwiększenie widoczności ekonomii społecznej i rynku zleceń dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez organizację spotkań, warsztatów networkingowych budujących partnerstwo międzysektorowe na rzecz ekonomii społecznej w Poznaniu.

Oferent jest zobowiązany do realizacji zadania publicznego w ścisłej współpracy z realizatorami projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w Urzędzie Miasta Poznania.

W każdym roku realizacji zadania publicznego oferent zobowiązany jest do zorganizowania co najmniej 8 spotkań/warsztatów. Łącznie przez cały okres realizacji zadania publicznego musi odbyć się co najmniej 40 spotkań. W opisie zadania publicznego powinna znaleźć się informacja o planowanej liczbie spotkań rocznie oraz w całym okresie realizacji projektu. 

Termin i warunki realizacji zadania publicznego

  1. Termin realizacji zadania publicznego: od 1 marca 2024 roku do 15 lipca 2028 roku.
  2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 1 marca 2024 roku do 29 lipca 2028 roku.

Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert

  1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 30 stycznia 2024 roku.
  2. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja  46, 61-728 Poznań (parter) albo przesłać drogą e-mailową w formie skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres zss@um.poznan.pl oraz do wiadomości: krzysztof_napierala@um.poznan.pl (w jednej wiadomości), nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończeniu naboru za pomocą platformy, tj. do 2 lutego 2024 roku.
  3. Za datę dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy zss@um.poznan.pl oraz do wiadomości: krzysztof_napierala@um.poznan.pl (w jednej wiadomości), lub w przypadku potwierdzenia złożenia oferty pocztą, kurierem lub osobiście decyduje data wpływu potwierdzenia do Urzędu Miasta Poznania.
  4. W przypadku przesłania skanu potwierdzenia złożenia oferty na wskazany adres e-mailowy, potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania przy podpisaniu umowy. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.
  5. Dopuszcza się możliwość wycofania przez oferenta oferty złożonej za pomocą platformy na każdym etapie jej dalszego procedowania. Pracownik merytoryczny wycofuje ofertę za pomocą platformy po złożeniu przez oferenta pisemnego lub elektronicznego oświadczenia o wycofaniu oferty.   

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 29 lutego 2024 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym stanowiącym załącznik do informacji o naborze. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama