Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

BDO/KK/2024/048 Akademia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2025

Reklama
Nabór od 05.01.2024 do 29.01.2024 15:00
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 60 tys. PLN
Gmina Miasta Szczecin, Biuro Dialogu Obywatelskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/KK/2024/048 Akademia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2025.

Ważne!

Każda oferta zgłaszana do konkursu musi uwzględniać realizację działań zapewniających dostępność wszystkim beneficjentom realizowanego zadania publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Informacje o proponowanym sposobie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach zapewnienia dostępu alternatywnego należy zawrzeć w sekcji VI oferty – Inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

Zadanie będzie polegało na opracowaniu koncepcji oraz realizacji działań edukacyjnych, informacyjnych oraz promocyjnych w ramach „Akademii SBO”, mających na celu popularyzowanie wiedzy o budżecie partycypacyjnym, angażowanie mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w proces Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2025, zwany dalej SBO poprzez m.in.:

1) realizację działań mających na celu wzrost świadomości mieszkanek i mieszkańców nt. funkcjonowania SBO oraz inspirowanie, zachęcanie do zgłaszania projektów do SBO oraz udziału w głosowaniu,

2) realizację działań promocyjnych nt. ogólnej idei SBO oraz edycji SBO 2025 wśród społeczności lokalnych Szczecina, m.in. działania w przestrzeni miejskiej, Internecie, mediach społecznościowych,

3) wsparcie mieszkanek i mieszkańców, szczególnie na etapie planowania, pisania, zgłaszania i promocji projektów, głównie przed i w trakcie głosowania, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii Zielone SBO,

4) zwiększanie świadomości i wiedzy nt. ochrony danych osobowych w procesie SBO oraz z zakresu zasad zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w zgłaszanych projektach SBO,

5) opracowanie, tworzenie i dystrybucja materiałów informacyjnych i edukacyjnych, promocyjnych nt. SBO oraz dystrybucja materiałów zapewnionych przez Miasto,

6) prowadzenie i koordynacja, punktów konsultacyjno-informacyjnych, warsztatów, szkoleń, webinariów nt. SBO,

7) wsparcie edukacyjne i informacyjne dla obywateli Ukrainy mieszkających w Szczecinie, zainteresowanych udziałem w SBO,

8) współpracę z Biurem Dialogu Obywatelskiego UM, jednostkami miejskimi, organizacjami pozarządowymi, szkołami i uczelniami wyższymi, spółkami z udziałem Miasta oraz podmiotami współpracującymi z Miastem, w szczególności z Radami Osiedli,

10) prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych nt. wszystkich projektów SBO, znajdujących się na liście do głosowania, bez wyróżniania poszczególnych projektów. 

Przy planowaniu i realizacji zadań należy szczególnie uwzględnić działania na rzecz grup:

1. Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studenci szkół publicznych i niepublicznych.

2. Osoby w wieku 45 - 55 lat.

3. Osoby w wieku 56 – 65 + lat.

4. Mniejszości narodowe i migranci.

Działania na rzecz uczniów powinny być przeprowadzone w różnych formach, w sposób w zapewniający najskuteczniejsze dotarcie do szerokiego grona osób, tak aby zapewnić realizację założonych celów konkursu oraz uzyskać następujące rezultaty:

- działania prowadzone na terenie/lub na rzecz minimum 30 szkół ponadpodstawowych w Szczecinie, w których weźmie udział łącznie minimum 500 uczniów,

- działania prowadzone na terenie/lub na rzecz minimum 50 szkół podstawowych w Szczecinie, w których weźmie udział łącznie minimum 1000 uczniów.

Powyższe działania mogą, prócz form tradycyjnych dotarcia, zostać realizowane również za pomocą narzędzi elektronicznych np. lekcje, kursy, webinaria, filmy on-line, itp. 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama