Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert nr 36/2024 na powierzanie zadania Miasta Poznania, w obszarze działalność wspomagająca rozwój...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 36/2024 na powierzanie zadania Miasta Poznania, w obszarze działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Koordynacja działań kulturalno-społecznych w przestrzeni lokalu Pireus przy ul. Głogowskiej 35 w Poznaniu
Nabór od 05.01.2024 do 29.01.2024 23:59
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 36/2024 na powierzanie zadania Miasta Poznania, w obszarze działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Koordynacja działań kulturalno-społecznych w przestrzeni lokalu Pireus przy ul. Głogowskiej 35 w Poznaniu.

OTWARTY KONKURS OFERT

NR36/2024

NA POWIERZENIE ZADANIA MIASTA POZNANIA 

 

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

 

Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.

Opis zadania publicznego

Zadanie: Koordynacja działań kulturalno-społecznych w przestrzeni lokalu Pireus przy ul. Głogowskiej 35 w Poznaniu.

W ramach składanej oferty oferent powinien opisać i uwzględnić w kosztorysie następujące elementy:

- przedstawić proponowaną ofertę, wstępny harmonogram i opis planowanych narzędzi naboru użytkowników zainteresowanych korzystaniem z lokalu. Informacja o organizowanych wydarzeniach powinna być na bieżąco aktualizowana i zamieszczona na stronie internetowej/ mediach społecznościowych inicjatywy skupionej w lokalu Pireus.

- przedstawić propozycję zakresu pełnienia dyżurów w lokalu Pireus umożliwiających zainteresowanym osobom korzystanie z lokalu poza ustalonym harmonogramem wydarzeń.

- przedstawić propozycję cyklu warsztatów wspierających rozwój podmiotów korzystających z lokalu Pireus w obszarach m.in. edukacja, doradztwo, działania promocyjne.

- przedstawić rozwiązania mające na celu pobudzenie i zaangażowanie mieszkańców w działania odbywające się w lokalu Pireus, oparte na zwiększeniu aktywizacji społeczności sąsiedzkiej i lokalnej.

-  zaprezentować propozycję działań uwzględniających wydzielanie z budżetu projektu środków przeznaczonych na realizację pomysłów mieszkańców (min. 4000 złotych rocznie).

Inne warunki realizacji zadania publicznego: 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta  w latach 2024 i 2025 pokryje koszty utrzymania lokalu Pireus w zakresie czynszu do ZKZL, media (prąd, woda), Internet, opłaty związane z wywozem śmieci. Podmiot koordynujący funkcjonowanie lokalu Pireus będzie zobowiązany do rozsądnej i oszczędnej gospodarki ogólnodostępnymi mediami.

- Wybrany w niniejszym konkursie oferent będzie odpowiedzialny za lokal oraz za sprzęt znajdujący się w lokalu Pireus, a w ramach działań operacyjnych będzie zobowiązany do:

- zatrudnienia koordynatora zarządzającego lokalem, uwzględniając jego / jej potencjalne nieobecności (zagwarantowanie zastępstwa w przypadku nieobecności koordynatora).

- udostępniania przestrzeni lokalu Pireus wybranym w naborze użytkownikom oraz prezentację lokalu i jego zasobów osobom potencjalnie zainteresowanym.

- zarządzania alarmem w lokalu Pireus.

- zapewnienia bieżącego porządku w lokalu Pireus oraz zagwarantowanie raz w roku gruntownego, specjalistycznego czyszczenia całego lokalu.

- zapewnienia bieżącej, codziennej czystości oraz zapewnienie podstawowych środków czystości (m.in. mydła, płynu do mycia naczyń, papieru toaletowego, ręczników papierowych, płynu do mycia podłóg) i sprawnych akcesoriów sprzątających.

- prowadzenia rejestru organizacji korzystających ze wsparcia infrastrukturalnego w Inkubatorze i koordynowanie terminów udostępniania/ wynajmu składników majątku.

- zgłaszania do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (BKPiRM) wszystkich usterek oraz ich naprawianie po konsultacji z BKPiRM (koszty w ramach dotacji).

- W ramach realizacji działań wybrany oferent będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z najemcą lokalu - Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (BKPiRM). Po wyborze podmiotu koordynującego funkcjonowanie lokalu Pireus zostanie ustalona ścieżka komunikacji, system sprawozdawczy, który zostanie zapisany w umowie. BKPiRM zobowiązane jest do przekazania wybranemu podmiotowi wszelkich informacji związanych z technicznym funkcjonowaniem lokalu (m.in. alarm).

- Lokal  Pireus może funkcjonować od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 22.00 ze względu na fakt, że mieści się na parterze budynku mieszkalnego i konieczne jest zachowanie ciszy nocnej.

Kwota przeznaczona na realizację zadania publicznego: 200 000 zł.

Pula środków w 2024 roku wynosi - 100 000 zł.

Pula środków w 2025 roku wynosi - 100 000 zł

Szczegółowe informacje znajdują się w treści załączonego ogłoszenia konkursowego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama