Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku

Reklama
Nabór od 03.01.2024 do 24.01.2024 16:00
Gmina Czernica
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Gmina Czernica, Gmina Czernica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku.

Ogł     Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2) kultury, lokalnych wydarzeń kulturalnych i ochrony dziedzictwa narodowego;

3) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

6) turystyki i krajoznawstwa;

7) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

8) działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

9) działalności na rzecz podmiotów organizacji Pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama