Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy...

Reklama
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadań w 2024 roku w zakresie: pomocy społecznej
Nabór od 22.12.2023 do 26.01.2024 15:00
Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki
Łączny budżet 7,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 7,5 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Szamotułach, Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadań w 2024 roku w zakresie: pomocy społecznej.

Zadanie 5:

Pomoc społeczna:

  1. Wspieranie różnych form pomocy na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej.

 

Zadanie zlecane jest w formie wsparcia. Wysokość udzielonego wsparcia w formie dotacji z budżetu powiatu nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów zadania.

Wkład oferenta nie może być mniejszy niż 15% całkowitych kosztów zadania.

Wkład oferenta może pochodzić z :

  1. wkładu własnego finansowego,
  2. wkładu własnego osobowego,
  3. wkładu własnego rzeczowego,
  4. świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania

 

Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno- informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji „VI. Inne informacje pkt 3 Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama