Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 16.01.2024 do 19.02.2024 23:59
Departament Tańca
Łączny budżet 240 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 80 tys. PLN

Program „Zamówienia Choreograficzne” jest programem własnym Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty według dwóch priorytetów:

Priorytet 1. współpracy choreograficznej uznanego[1] artysty polskiego lub zagranicznego / artystki polskiej lub zagranicznej z polskimi zawodowymi artystami i/lub artystkami tańca: zawodowym zespołem, grupą taneczną, kolektywem.

W ramach Priorytetu 1. PROGRAMU możliwa jest również polska premiera uznanego dzieła choreograficznego, które dotychczas nie zostało zrealizowane w Polsce, na potrzeby polskiego zespołu, grupy tanecznej lub kolektywu, dokonana przez: polskiego lub zagranicznego, uznanego choreografa/choreografkę.

Priorytet 2. współpracy choreograficznej młodego[2] polskiego choreografa / młodej polskiej choreografki z polskimi zawodowymi artystami i / lub artystkami tańca: zawodowym zespołem, grupą taneczną, kolektywem.

W ramach Priorytetu 2. PROGRAMU młodym polskim choreografem / młodą polską choreografką jest osoba, która do tej pory nie miała możliwości realizacji dużej formy scenicznej we współpracy z polskimi lub zagranicznymi zawodowymi artystami i / lub artystkami tańca: zawodowym zespołem, grupą taneczną, kolektywem.

Projekt musi zakończyć się powstaniem nowego dzieła choreograficznego lub nowej polskiej interpretacji uznanego dzieła choreograficznego, wzbogacającego kalendarz repertuarowy polskiej sceny tanecznej poprzez jego eksploatację, m.in. uwzględnienie spektaklu w stałym repertuarze zawodowego zespołu, grupy tanecznej, kolektywu; eksploatacja spektaklu na festiwalach, konkursach; prezentacjach wyjazdowych.

 

[1] uznany/a – choreograf-artysta / choreografka-artystka z dużym twórczym dorobkiem artystycznym,
w tym współprace z zawodowymi zespołami wykonawczymi powyżej 12 osób, publikowanym i wyróżnianym
w ramach krajowych i zagranicznych wydarzeń impresaryjnych prezentujących prace choreograficzne.

[2] młody/a  – choreograf-artysta / choreografka-artystka niepoddany/a ograniczeniom wiekowym, z twórczym dorobkiem artystycznym publikowanym w ramach krajowych i/lub zagranicznych wydarzeniach impresaryjnych prezentujących prace choreograficzne, który/a do tej pory nie pracował/a z zawodowym zespołem wykonawczym.

 

Program skierowany jest do działających w Polsce zawodowych artystów i artystek tańca: zespołów, grup tanecznych i kolektywów współpracujących z WNIOSKODAWCĄ. Za podmioty współpracujące, rozumie się: zespoły, grupy taneczne, bądź kolektywy, których członkowie zostali zatrudnieni przez WNIOSKODAWCĘ na stałe, bądź tymczasowo na potrzeby realizacji PROJEKTU.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama