Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

„Organizacja Festiwalu upamiętniającego życie i twórczość Stanisława Grzesiuka”

Reklama
Nabór od 01.12.2023 do 29.12.2023 16:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 180 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 180 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Festiwalu upamiętniającego życie i twórczość Stanisława Grzesiuka”.

Festiwal ma obejmować różnego typu aktywności np. koncerty, spektakle, konkursy, animacje dla dzieci/rodzin, wystawy, tańce itp., nawiązujące do tradycji folkloru miejskiego z okresudwudziestolecia międzywojennego, czasów powojennych oraztwórczości Stanisława Grzesiuka.

Wspólnotę lokalną tworzą ludzie, którzy odczuwają związek ze swoim miejscem. Poczucie „bycia u siebie” może być związane m.in. ze znajomością i zaangażowaniem w podtrzymanie lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego. Większość warszawiaków deklaruje, że czują się związani z okolicą swojego miejsca zamieszkania, interesują się sprawami tego miejsca oraz jego historią. Dlatego ważne, aby wszystkie działania zorganizowane w ramach Festiwalu rozwijały lokalne identyfikacje poprzez upowszechnianie lokalnej historii oraz dziedzictwa kulturowego.

 1.  Cele szczegółowe:
 • integracja mieszkańców,
 • wzmacnianie poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania.
 1. Adresaci:

Mieszkańcy Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 

 1. Forma realizacji zadania: Festiwal zostanie zorganizowany na terenie Parku Sieleckiego lub w innym wskazanym przez organizatora miejscu. Czas trwania: 2 dni.
 2. Wymagania: wymagane jest, w ramach Festiwalu, zapewnienie koncertów na scenie (wymagana jest muzyka nawiązująca do folkloru miejskiego).
 3. Warunki realizacji zadania:
 • współpraca z lokalnymi instytucjami, organizacjami itp. działającymi na terenie Sielc przy planowaniu i organizacji działań realizowanych w ramach Festiwalu;
 • zaangażowanie mieszkańców w tworzenie programu i działania realizowane w ramach Festiwalu.
 1. Inne wymagania:
 • przeprowadzenie akcji promocyjnej w formie: utworzenia strony internetowej na potrzeby festiwalu, plakatów, ulotek, informacji w prasie, radiu itp.;
 • przeprowadzenie rekrutacji uczestników do poszczególnych gier i konkursów;
 • zapewnienie niezbędnego zaplecza  technicznego np. sceny, nagłośnienia, dostępu do prądu na potrzeby stoisk animacyjnych oraz namiotów  (min. 10)  na potrzeby stanowisk  animacyjnych i innych działań;
 • wykupienie ubezpieczenia NNW;
 • dokumentacja przeprowadzonych działań  (np. zdjęcia, film, transmisje itp.);
 • uzyskanie ewentualnych zgód do prowadzenia działań (np. zgoda na zajęcie terenu Parku Sieleckiego);
 • przestrzeganie aktualnego reżimu sanitarnego podczas prowadzonych działań;
 • dopuszcza się zmiany w programie Festiwalu przedstawionym w ofercie, wynikające z rozwoju sytuacji epidemiologicznej, niemniej każdorazowo zmiana formy działania wymaga zgody Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
 • zapewnienie poczęstunku dla współorganizatorów/osób będących na stanowiskach przygotowanych dla mieszkańców (przygotowanie oddzielnego namiotu w tym celu).

 

W przypadku działań skierowanych do osób małoletnich:

Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania

publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem,

leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o

przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące

udział przy wykonywaniu ww. czynnościpod kątem ich figurowania wRejestrze Sprawców

Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym(zwanego dalej Rejestrem) i

poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww.

zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

a) widnieją w Rejestrze lub

b) nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub

c) co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama