Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Erasmus+: Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Reklama
Nabór od 29.11.2023 do 20.02.2024 12:00
Narodowa Agencja Programu Erasmus+, Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dorośli
O dofinansowanie mogą się ubiegać instytucje działające w obszarze formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych o charakterze niezawodowym: organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku, uniwersytety ludowe i otwarte, instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej, szkoły ogólnokształcące dla dorosłych, urzędy pracy, władze lokalne.

Twój profit
czyli co zyskasz

Realizacja projektu jest szansą na rozwój instytucji zajmujących się organizacją edukacji osób dorosłych, na poprawę kompetencji kadry i dorosłych osób uczących się. Dzięki mobilnościom zagranicznym kadra ma szansę poznać i wdrożyć nowe metody uczenia osób dorosłych, a dorosłe uczące się osoby mogą rozwijać swoje kluczowe kompetencje.

Forma
czyli jak to przebiega

Wyjazdy kadry i dorosłych słuchaczy na mobilności zagraniczne do instytucji i placówek z krajów programu. Możliwe typy projektów:

  • Krótkoterminowe projekty mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych,
  • Akredytowane projekty mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych (tylko dla organizacji, które uzyskają akredytację w sektorze).

Czas trwania wyjazdu

W zależności od typu mobilności

Wymagania i formalności:

Warunek uczestnictwa

Organizacje działające w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych mogą wysyłać na mobilności zagraniczne dorosłe osoby uczące się i swoją kadrę.  Do wyjazdów uprawnione są osoby dorosłe uczące się (słuchacze) uczestniczące w programach i działaniach edukacyjnych o charakterze niezawodowym w organizacji wysyłającej. Zgodnie z celami akcji należy dążyć do znaczącego zaangażowania w mobilności dorosłych osób uczących się z mniejszymi szansami, a treści edukacyjne dla tych osób powinny dotyczyć rozwoju kompetencji kluczowych, w tym umiejętności podstawowych i innych życiowych umiejętności.

Strategia

Celem projektu jestrozwój instytucji zajmujących się organizacją edukacji osób dorosłych, poprawa kompetencji kadry i słuchaczy oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej w tym obszarze, a w konsekwencji podniesienie jakości usług edukacyjnych.

Wsparcie finansowe, które otrzymasz po zakwalifikowaniu się

W ramach projektu może być przyznane dofinansowanie na: wsparcie organizacyjne, wsparcie indywidualne (utrzymanie uczestników), wsparcie językowe, podróż, opłaty kursowe, wsparcie włączenia dla organizacji i dla uczestników (w przypadku udziału osób z mniejszymi szansami), koszty nadzwyczajne.

Czas trwania  całego projektu

  • Krótkoterminowe projekty: od 6 do 18 miesięcy.
  • Akredytowane projekty: 15 miesięcy (możliwość przedłużenia do 24 miesięcy).
Reklama