Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Punkt Powitalny w Centrum Seniorów „Dworcowa 3” w 2024 roku

Reklama
Nabór od 28.11.2023 do 19.12.2023 15:59
BIURO AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ (dawniej: Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Bydgoskie Biuro Seniora)
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 120 tys. PLN
Organizacje pozarządowe, Seniorzy
Miasto Bydgoszcz, BIURO AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ (dawniej: Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Bydgoskie Biuro Seniora) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Punkt Powitalny w Centrum Seniorów „Dworcowa 3” w 2024 roku.

CEL REALIZACJI ZADANIA

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej, która – we współpracy z Biurem Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy – będzie prowadziła bieżącą działalność informacyjną, doradczą i promocyjną Centrum Seniorów „Dworcowa 3”, jak również będzie wspierała organizację wydarzeń w Centrum w 2024 r.

Głównym zadaniem wyłonionego podmiotu pozarządowego będzie zapewnienie w roku 2024 obsługi Punktu Powitalnego w Centrum Seniorów „Dworcowa 3” w wymiarze godzinowym na poziomie min. 2 844 godzin,
w tym: min. 2 520 godzin w tygodniu (od poniedziałku do piątku), 204 godzin w soboty pracujące oraz 120 godzin dodatkowych (wg. wcześniej uzgodnionego zapotrzebowania z grantodawcą).

ZASADY, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT - ZOB. Zał. nr 1 Regulamin konkursu - załacznik nr 1 do zarządzenia nr 683/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2023 r.

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami: w odniesieniu do niniejszego konkursu ofert mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), tj. oferent zobowiązuje się podczas realizacji zadnia publicznego zapewnić w co najmniej minimalnym zakresie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 6 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama