Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 30.11.2023 do 31.12.2023 15:00
Dzielnica Bemowo
Łączny budżet 157 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bemowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami.

Głównymi beneficjentami zadania są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z niepełnosprawnością wraz z opiekunami, zamieszkali lub uczący się na terenie Dzielnicy Bemowo oraz płacący podatek na terenie Dzielnicy Bemowo. Wszyscy beneficjenci zadania winni posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Zadanie obejmuje:
• organizację zajęć stacjonarnych sportowo-rekreacyjnych dla grup o każdym stopniu niepełnosprawności w zakresie: zajęcia rekreacyjno-sensoryczne, zajęcia korekcyjne, gimnastyka, warsztaty pn. „Terapia zajęciowa”,
• organizację zajęć stacjonarnych sportowo-rekreacyjnych dla grup o każdym stopniu niepełnosprawności w zakresie: hipoterapia, dogoterapia, pływanie, gimnastyka, zajęcia przy muzyce, gry i zabawy sportowe z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu rekreacyjnego, warsztaty pn. „Terapia zajęciowa”,
• organizację zajęć stacjonarnych sportowo-rekreacyjnych dla grup o każdym stopniu niepełnosprawności w zakresie: gimnastyka, zajęcia muzyczne, zajęcia z elementami gier zespołowych (koszykówka, siatkówka), zajęcia z elementami lekkoatletycznymi, szachy, brydż, gry planszowe, warsztaty pn. „Terapia zajęciowa”,
• organizację zajęć stacjonarnych sportowo-rekreacyjnych dla grupy kobiet po mastektomii w zakresie: pilates, stretching, joga, zajęcia na basenie, spacery/nordic walking, narty biegowe, trening funkcjonalny, warsztaty pn. „Terapia zajęciowa”,
• organizację zajęć stacjonarnych sportowo-rekreacyjnych dla grupy obejmującej osoby niewidome i niedowidzące oraz ich opiekunów w zakresie: gimnastyka, zajęcia muzyczne, gry i zabawy rekreacyjne, zajęcia z elementami lekkoatletycznymi, warsztaty pn. „Terapia zajęciowa”,
• organizację innych form spędzania czasu wolnego aktywizującego osoby z niepełnosprawnościami, np. wyjazdy sportowo-rekreacyjne, rajdy integracyjne z udziałem osób z niepełnosprawnościami, warsztaty pn. „Terapia zajęciowa”, spotkania integrujące osoby z niepełnosprawnościami ze społecznością lokalną.
 
Finansowanie może dotyczyć:
• wynagrodzenie brutto kadry prowadzącej zajęcia (trener I klasy, trener II klasy, instruktor). Osoby prowadzące zajęcia winny mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób niepełnosprawnych,
• obsługi sędziowskiej (przy organizacji zawodów),
• obsługi technicznej bezpośrednio związanej z organizacją zajęć sportowych i rekreacyjnych – do 5%,
• obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej do 3% całkowitego kosztu zadania,
• koordynatora/kierownika – do 10% całkowitego kosztu zadania,
• obsługi medycznej (przy organizacji zawodów),
• wynajmu obiektów sportowych,
• zakupu lub wynajmu sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć,
• ubezpieczenia zawodników,
• poniesienia kosztów związanych z zapewnieniem dostępności.

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę w szczególności:
• doświadczenie w organizacji podobnych zadań,
• dotychczasowa współpraca oferenta z m.st. Warszawa, w tym z Dzielnicą Bemowo.

UWAGA:
1. Na prośbę komisji konkursowej należy przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z obiektu w tym, m.in. rekomendację, list intencyjny, certyfikat potwierdzający możliwość realizacji zadania (celem dokonania merytorycznej oceny oferty).
2. Uczestnicy szkolenia objęci finansowaniem mają obowiązek posiadania ubezpieczenia NNW oraz aktualnych badań lekarskich pozwalających na uprawianie sportu.
3. Oferent jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.
4. Przy sprawozdaniu z realizacji zadania nie rozlicza się: paragonów, biletów komunikacji miejskiej, druku delegacji, kosztów paliwa ponoszonych na podstawie ryczałtu. W przypadku rozliczania pozycji związanej z „kosztami transportu” na podstawie faktur za paliwo konieczne jest wskazanie: celu przejazdu, właściciela pojazdu, numeru rejestracyjnego samochodu, trasy i daty oraz kalkulacji kosztów za przejazd.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama