Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert - WRS - wieloletnie (teleopieka, trwalość ZIT, innowacje społeczne)

Reklama
Nabór od 27.11.2023 do 18.12.2023 16:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 4 mln PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe, Seniorzy
Urząd Miejski w Gdańsku, WRS - Wydział Rozwoju Społecznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert - WRS - wieloletnie (teleopieka, trwalość ZIT, innowacje społeczne).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2024” – WRS domy i kluby sąsiedzkie 

Na podstawie Zarządzenia nr 2169/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 listopda 2023 r. roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024  zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”, zlecanych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

Oferty można składać do dnia 18 grudnia 2023 r. do godziny 16.00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację przedstawia się następująco: 

9) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – w 2024 roku kwotę 600 000 zł w roku 2024, 600 000 zł w roku 2025, 600 000 zł w roku 2026 zł.
c) Gdański Samorządowy Model Systemu Teleopieki Domowej

10) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – w 2024 roku kwotę 880 000 zł w roku 2024, 880 000 zł w roku 2025, 380 000 zł w roku 2026 zł.
k) animacja społeczności lokalnych w ramach utrzymania trwałości projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych” – działalność animatora społeczności lokalnych wspomagająca wdrożenie inicjatyw społecznych

l) Gdański Fundusz Innowacji Społecznych;

n) świadczenie usług społecznych w społecznościach lokalnych w ramach utrzymania trwałości projektów realizowanych w ramach Oś 6. Integracja, Działanie 06.02 Usługi Społeczne w Gdańsku – komponent usług społecznych”

 

20) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych – w 2024 roku kwotę 20 000 zł w roku 2024, 20 000 zł w roku 2025, 20 000 zł w roku 2026 zł:

b) prowadzenie sekretariatu GROP

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama