Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Miasto Ełk - konkursy 2024 dla NGO

Reklama
Nabór od 23.11.2023 do 31.10.2024 23:59
Prezydent Miasta Ełku
Szczegółowych konsultacji, informacji udziela Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, lok. nr 10.1 (I p.), e-mail: bop@um.elk.pl lub pod nr tel. 87 732 61 87, 87 732 61 86, 87 732 61 85
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Osoby w kryzysie bezdomności, Dorośli, Dzieci, Wolontariusze, Osoby z niepełnosprawnościami, Cudzoziemcy, migranci, Osoby uzależnione
Prezydent Miasta Ełku ogłosił 18 i 23 listopada 2023 r. otwarte konkursu ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku przez organizacje pozarządowe w roku 2024 na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o zdrowiu publicznym. Nabór potrwa do wyczerpania środków, nie później jednak niż do 31 października 2024 r.

Otwarte konkursy ofert dla NGO na realizację zadań samorządu miasta Ełku:

1.     Działalność pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku w roku 2024 
(powierzenie i wsparcie):

a)     zapewnienie bezpieczeństwa nad i na wodzie,

b)     edukacja pozaformalna dzieci i młodzieży,

c)     edukacja pozaformalna dorosłych,

d)     wspieranie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami,

e)     wspieranie aktywności społecznej osób starszych,

f)      wspieranie działalności wolontariackiej mieszkańców Ełku,

g)     edukacja ekologiczna oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

h)     ochrona praw zwierząt oraz czynne dbanie o ich dobrostan w Ełku,

i)      wspieranie aktywności społecznej mieszkańców Ełku,

j)      wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności dialogu międzykulturowego oraz integracji ze środowiskiem lokalnym,

k)     rewitalizacji społecznej, w tym wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców Ełku 
w zakresie zieleni w przestrzeniach publicznych na obszarze rewitalizacji społecznej,

l)      działalność na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku zimowego i letniego,

m)   wspieranie organizacji życia kulturalnego w Ełku,

n)     wspieranie twórców kultury z Ełku,

o)     wspieranie rozwoju sportu wyczynowego,

p)     wspieranie rozwoju sportu dzieci i młodzieży,

q)     wspieranie rozwoju sportu powszechnego.

2.     Profilaktyka uzależnień od alkoholu skierowana do osób bezdomnych z miasta Ełku w roku 2024 (profilaktyka w schroniskach)

3.     Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych przebywających w mieście Ełku w ogrzewalni w roku 2024

4.     Profilaktyka uzależnień od alkoholu w roku 2024 na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresach:

a)     zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych,

b)     zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych,

c)     działalność na rzecz dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i/lub pracy podwórkowej.

5.     Profilaktyka uzależnień od narkotyków w roku 2024

6.     Posiłki dla potrzebujących 2024

7.     Usługi opiekuńcze 2024

8.     Specjalistyczne usługi opiekuńcze 2024

9.     Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2024

10.  Asystent osobisty osób z niepełnosprawnością 2024

Wysokość środków z budżetu miasta na realizację powyższych zadań wynosi 3 730 720 zł.

Ogłoszenia konkursowe: https://bip.elk.warmia.mazury.pl/250/Otwarte_konkursy_ofert/

Całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu, czyli ogłaszanie konkursów, składanie ofert, ocena formalna i merytoryczna, wybór ofert, negocjacje warunków umów i ich podpisanie, realizacja zadań, oraz sprawozdawczość, realizowana jest z wykorzystaniem systemu informatycznego www.witkac.pl.

Reklama