Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Rozwój oferty kulturalnej integrującej i aktywizującej seniorów

Reklama
Nabór od 24.11.2023 do 27.12.2023 15:00
Dzielnica Włochy
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Włochy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Rozwój oferty kulturalnej integrującej i aktywizującej seniorów.

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców w wieku 60+ poprzez organizację i przeprowadzenie projektów kulturalnych, wydarzeń artystycznych aktywizujących i inspirujących zachowania twórcze, zapewnienie atrakcyjnych, różnorodnych i dostosowanych do potrzeb form spędzenia wolnego czasu.

Zadanie musi być skierowane do mieszkańców dzielnicy w wieku 60+, promować dzielnicę, budować jej wizerunek poprzez integrowanie mieszkańców. Osoby realizujące zadanie muszą posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze i znać specyfikę dzielnicy. Oczekuje się od nich przedstawienia ramowego programu projektu, zapewnienia jego kompleksowej obsługi organizacyjno-technicznej, w tym miejsca realizacji i uzyskania wszelkich wymaganych, niezbędnych do jego przeprowadzenia pozwoleń i zgód.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama