Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 24.11.2023 do 27.12.2023 15:00
Dzielnica Włochy
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Włochy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży.

działania ukierunkowane na zwiększenie kompetencji kulturowych, rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności, zapewnienie kontaktu z dziełami sztuki i szeroko pojętym dziedzictwem kultury, przekazywanie wiedzy o zjawiskach kultury, organizowanie różnych form aktywności twórczej, imprezy, amatorski ruch artystyczny, konkursy, przeglądy, warsztaty, lekcje muzealne, audycje muzyczne, edukacja teatralna, itp., zadanie powinno być adresowane do określonej grupy odbiorców.

Osoby realizujące zadanie muszą posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze i znać specyfikę dzielnicy. Oczekuje się od nich przedstawienia ramowego programu zajęć, opisania i zdefiniowania grupy odbiorców zadania, w tym określenia ich minimalnej liczby oraz określenia sposobu ich pozyskania, zapewnienia kompleksowej obsługi organizacyjno-technicznej zadania, w tym zapewnienia bazy lokalowej do prowadzenia zajęć (z wykluczeniem placówek oświatowych) i uzyskania wszelkich wymaganych, niezbędnych do ich realizacji pozwoleń i zgód.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama