Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy domowej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy...

Reklama
Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy domowej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2024 roku
Nabór od 22.11.2023 do 29.12.2023 16:00
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 777 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy domowej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2024 roku. .

Adresaci zadania: Dorośli, dzieci, młodzież i ich rodziny, zagrożone lub dotknięte uzależnieniem i przemocą z obszaru Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Rodzaje działań: 

 • Zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom udziału w działaniach profilaktycznych, edukacyjnych, rozwojowych.
 • Objęcie dzieci i młodzieży pomocą świadczoną przez streetworkerów/pedagogów podwórkowych/pedagogów ulicznych (wg opracowanych standardów pracy środowiskowej) – nie mających charakteru placówek wsparcia dziennego realizowanych w formie podwórkowej.
 • Realizacja programów profilaktycznych, doradczych, psychoedukacyjnych, pomocy psychologicznej, pomocy prawnej, a także grup wsparcia i samopomocy, skierowanych do rodzin i osób zagrożonych lub doznających i stosujących przemoc.
 • Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do różnych form spędzania czasu wolnego, rozwijających ich zainteresowania jako element całorocznej pracy.
 • Zapewnienie aktywności fizycznej w drużynowych dyscyplinach sportowych, takich jak piłka nożna, koszykówka i siatkówka, jako alternatywa dla podejmowania zachowań ryzykownych.

 

Oczekiwania w ramach realizacji zadania:

 • dofinansowane będą działania realizowane na terenie Dzielnicy Śródmieście z wyłączeniem wycieczek i wyjść.
 • przeprowadzenie ewaluacji działań
  Na etapie przygotowywania projektu oferent powinien uwzględnić następujące priorytety:
  Kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów, współpraca z innymi podmiotami, oferta dostosowana do różnych grup odbiorców i problemów;
  Otwartość usług na różne grupy społeczne m.in. mniejszości seksualne, cudzoziemców i inne. Współpraca z uwzględnieniem istotnych partnerów publicznych i niepublicznych;
  Myślenie i działanie w kategoriach inkluzji społecznej, aktywności społecznej i zawodowej- przywracania godności, samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych; Rozwijanie współpracy z podmiotami i organizacjami działającymi lokalnie.
  Oferent w ofercie w pkt. VI oferty: „Inne informacje” składa deklaracje współpracy podając liczbę wydarzeń organizowanych przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Wydział Sportu i Spraw Społecznych, w których bezpłatnie weźmie udział, jako czynny podmiot biorący udział w wydarzeniach (wymagany udział w przynajmniej jednym takim wydarzeniu).

 

 • W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią w kraju zaproponowane działania w ramach oferty mogą być realizowane w formie stacjonarnej lub zdalnej, z wykorzystaniem dostępnego sprzętu, narzędzi i komunikatorów internetowych oraz z uwzględnieniem przepisów i wytycznych GIS i Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie innych środków finansowych możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama