Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej, w tym aktywizacji i integracji, mieszkańców Dzielnicy...

Reklama
Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej, w tym aktywizacji i integracji, mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch grup odbiorców: osób starszych i kobiet
Nabór od 22.11.2023 do 29.12.2023 15:30
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 200 tys. PLN
Seniorzy, Kobiety
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej, w tym aktywizacji i integracji, mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch grup odbiorców: osób starszych i kobiet.

Opis zadania

Beneficjenci: Mieszkańcy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch grup odbiorców: osób starszych i kobiet.
Oczekiwania, formy realizacji zadania:
- zapewnienie dostępności grup odbiorców do wszechstronnych działań związanych z dobrem społecznym, psychicznym fizycznym i wzmocnienie udziału w życiu dzielnicy,
- zajęcia sportowe, kulturalne, edukacyjne, warsztaty, spotkania integracyjne i aktywizujące grupy odbiorców zadania, wydarzenia sportowe, międzypokoleniowe, pikniki, imprezy podsumowujące programy, cykl działań
Przygotowanie i realizacja programów zawierających:
- zajęcia aktywności ruchowej poprawiające ogólną sprawność i kondycję, w tym m.in. zapewnienie możliwości ćwiczeń np. na siłowni, w klubie fitness, na basenie oraz nauki tańca;
- zajęcia aktywności ruchowej w formie treningów aktywizujących i integrujących osoby starsze, mających na celu przygotowanie grupy reprezentantów Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do udziału w Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów. Zajęcia powinny dotyczyć następujących dyscyplin sportowych (do wyboru):

 • pływanie,
 • brydż sportowy,
 • szachy,
 • tenis stołowy,
 • tenis ziemny,
 • narciarstwo zjazdowe,
 • pchnięcie kulą,
 • skok w dal,
 • strzelanie z łuku,
 • strzelanie sportowe,
 • ergometry;

- działania związane z utrzymaniem sprawności manualnej, np. warsztaty umiejętności praktycznych;
- zajęcia aktywności ruchowej funkcjonalne np. zestawy ćwiczeń poprawiających sprawność i koordynację, treningi funkcjonalne, pozwalające utrzymać jak i szybko odzyskać prawidłowe wzorce ruchowe;
- działania prozdrowotne np. spotkania upowszechniające wiedzę z zakresu zdrowego trybu życia;
- ćwiczenia sprawności intelektualnej np. trening pamięci;
- działania edukacyjne mające na celu podniesienie kompetencji społecznych poprzez m.in. pracę warsztatową (m.in. nabycie umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów, zdolności radzenia sobie ze stresem oraz umiejętności zagospodarowania czasu wolnego);
- działania wpływające na dobrostan psychiczny, w tym nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, zwiększenie samooceny i podniesienie własnej wartości;
- działania związane z samoorganizacją w formie kół zainteresowań, klubów, grup tematycznych;
- organizowanie wydarzeń - spotkań wymiany informacji, budowania więzi, integracji poprzez m.in. wspólne wyjścia do kin, teatrów, muzeów oraz innych miejsc spotkań integracyjnych, spotkania z ciekawymi ludźmi (np. aktor, sportowiec, podróżnik, dziennikarz). Oferta powinna uwzględniać realizację co najmniej 1 wydarzenia o charakterze ogólnodostępnym, dzielnicowym, adresowanego do grup odbiorców, którym dedykowany jest niniejszy konkurs: osobom starszym i kobietom m.in. z okazji dnia kobiet (marzec), miesiąca świadomości profilaktyki raka piersi (październik), miesiąca seniorek i seniorów (październik).

W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie innych środków finansowych możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama