Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2024 roku

Reklama
Nabór od 22.11.2023 do 02.01.2024 12:00
Dzielnica Wesoła
Łączny budżet 95 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wesoła ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2024 roku.

Zadanie dotyczy organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Wesoła.

Koszty realizacji zadania:

  • Koszty merytoryczne realizacji działań (w ofercie V.A pkt.I): wynagrodzenie instruktorów i animatorów, wynagrodzenie obsługi sędziowskiej, wynagrodzenie obsługi technicznej, wynagrodzenie obsługi medycznej, wynajem sprzętu niezbędnego do realizacji zadania, wynajem transportu niezbędnego do realizacji zadania, wynajem obiektów do przeprowadzenia zadania, zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania, zakup nagród i trofeów, zakup napojów dla uczestników zadania.
  • Koszty administracyjne (w ofercie V.A pkt. II): obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowe są z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji; przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie plakaty, zaproszenia, ulotki, banery, roll-up) z informacją o finansowaniu/współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawy, których koszty finansowane są z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.
  • Koszty związane z zapewnieniem dostępności.

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC w związku z  prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie, a nie całej działalności prowadzonej przez organizację.

W przypadku pobierania opłat, świadczenia pobierane od uczestników zadania należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania. Szczegółowe informacje dotyczące pobieranych opłat ze wskazaniem opłaty od pojedynczego odbiorcy oraz kalkulacją kwoty wskazanej w pkt. V.B.4 należy wpisać w części VI.2 oferty – zasoby finansowe.

Wyniki przeprowadzonych przez Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2023 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama