Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Tradycyjny Wrocław VII edycja

Reklama
Nabór od 20.11.2023 do 12.12.2023 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Tradycyjny Wrocław VII edycja.

Forma: wsparcie. 

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wzbogacenie oferty kulturalnej Wrocławia o wydarzenia propagujące aktywne spędzenie wolnego czasu, wśród miłośników muzyki tradycyjnej, ludowej. Wzmocnienie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Wrocławia i okolic oraz wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie znajomości tańców ludowych i narodowych oraz piosenek i przyśpiewek ludowych.

 TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rozpoczęcie od 08.01.2024 roku, zakończenie do 30.12.2024 roku.
UWAGA: W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie polegać będzie na propagowaniu polskiej kultury tradycyjnej poprzez organizacje zajęć tanecznych, wokalnych, warsztatów tanecznych, potańcówek tradycyjnych oraz koncertu dla seniorów. Odbiorcami bezpośrednimi i pośrednimi są mieszkańcy Wrocławia w wieku od 17 lat. Nie ma górnego limitu wieku ponieważ przewidziane są różne rodzaje aktywności , które można dopasować zarówno do seniorów jak i młodych ludzi. Zadanie skierowana jest do miłośników folkloru ale także zainteresowanych szeroko pojętą kulturą tradycyjną zwłaszcza dolnośląską.

WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

2. Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

3. Ofertę należy:
1) sporządzić w języku polskim,
2) sporządzić w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 pod rygorem nieważności,
3) sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywanie i inne).

Reklama