Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

BDO/WEA/2024/056 Prowadzenie Centrum Edukacji Leśnej "SZMARAGD" przy ul. Kopalnianej 12 w Szczecinie poprzez działania z...

Reklama
BDO/WEA/2024/056 Prowadzenie Centrum Edukacji Leśnej "SZMARAGD" przy ul. Kopalnianej 12 w Szczecinie poprzez działania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w tym edukacji przyrodniczo-leśnej w latach 2024-2026
Nabór od 02.02.2024 do 23.02.2024 15:00
Wydział Ochrony Środowiska
Łączny budżet 846 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Gmina Miasta Szczecin, Wydział Ochrony Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/WEA/2024/056 Prowadzenie Centrum Edukacji Leśnej "SZMARAGD" przy ul. Kopalnianej 12 w Szczecinie poprzez działania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w tym edukacji przyrodniczo-leśnej w latach 2024-2026.

Ważne!

Każda oferta zgłaszana do konkursu musi uwzględniać realizację działań zapewniających dostępność wszystkim beneficjentom realizowanego zadania publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Informacje o proponowanym sposobie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach zapewnienia dostępu alternatywnego należy zawrzeć w sekcji VI oferty – Inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

Założenia:

Edukacja ekologiczna i ochrony przyrody w tym edukacja przyrodniczo-leśna odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu proekologicznych postaw społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, rozwija wiedzę na temat przyrody i lasów, kształtuje postawy i wartości związane z ochroną środowiska, rozwija umiejętności praktyczne oraz promuje współpracę i zaangażowanie społeczne. Edukacja przyrodniczo-leśna pozwala na zrozumienie zależności pomiędzy człowiekiem a przyrodą oraz konieczności dbałości o zrównoważony rozwój i ochronę naszego naturalnego środowiska.

Rodzaje wspieranych działań:

1. Realizacja programu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w tym edukacji przyrodniczo-leśnej w oparciu o udostępnioną na ten cel nieruchomość położoną w Parku Leśnym Zdroje pod adresem: ul. Kopalniana 12 w Szczecinie wraz z majątkiem ruchomym, należącą do Gminy Miasto Szczecin. 

2. Akcje edukacyjne jednorazowe lub cykliczne imprezy, wydarzenia mające charakter edukacyjny, skierowane do określonej grupy odbiorców.

3. Kampanie edukacyjne upowszechniające wiedzę na dany temat z wykorzystaniem różnorodnych metod przekazywania informacji.

4. Warsztaty i szkolenia w formie zajęć stacjonarnych i terenowych.

5. Wystawy i konkursy.

6. Opracowanie, wydruk i dystrybucja broszur, plakatów, ulotek wraz z umieszczaniem wersji elektronicznych materiałów w sieci internet.

Preferowane jest prowadzenie działań ze zwiększoną aktywnością w okresie sezonu wiosenno-letniego, w okresie ferii i wakacji oraz długich weekendów. Katalog wspieranych działań nie jest zamknięty. Dobór działań powinien być dostosowany do specyfiki konkursu.  

Odbiorcami zadania powinny być: 

1. szkoły, jednostki oświatowe z terenu Szczecina

2. osoby indywidualne, mieszkańcy Szczecina, tj. dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy

Katalog grup docelowych nie jest zamknięty. Dobór grupy docelowej powinien być dostosowany do specyfiki konkursu.

Organizacja wnioskująca o przyznanie dotacji w przedmiotowym konkursie nie może ubiegać się o przyznanie i korzystać ze środków finansowych z innych źródeł Gminy Miasto Szczecin na to samo działanie w ramach realizowanego zadania publicznego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama