Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego...

Reklama
Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska
Nabór od 08.11.2023 do 17.11.2023 15:00
Departament Przedsięwzięć i Stypendiów
Łączny budżet 2,9 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 10 tys. do 1 mln PLN

Konkurs ogłaszany jest przez Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie, zwanego dalej „Instytutem” na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. z 2022, poz. 2463 z poźn. zm.) dalej jako „ustawa” oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wsparcia udzielanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz.U. 2023 poz. 718) dalej jako „rozporządzenie”.

Przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i multimedialnego, a także oprogramowania wyłącznie dla placówek oświatowych znajdujących się w Bazie danych szkół prowadzonych przez Ośrodek Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) na dzień złożenia wniosku
w planowanym konkursie. Wyłączeniu  z zakresu przedmiotowego podlegają szkoły polskie tj. placówki przy polskich placówkach dyplomatycznych, działających na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 r., poz. 1652 z późn. zm.).

W związku z działaniami wojennymi lub trudną sytuacją polityczną  z obowiązku podania numeru ORPEG zwolnione są placówki oświatowe funkcjonujące na   terenie Ukrainy
 i  Białorusi oraz placówki na terenie Argentyny i Brazylii.

Podmiot zgłaszający się do otwartego konkursu ofert zobowiązany jest do zapoznania się
z ogłoszeniem oraz regulaminem konkursu. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama