Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki i krajoznawstwa na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2024 – 2025
Nabór od 06.11.2023 do 28.11.2023 23:59
Wydział Kultury i Sportu (kultura i turystyka)
Łączny budżet 450 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Kultury i Sportu (kultura i turystyka) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki i krajoznawstwa na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2024 – 2025.

I. 1. Rodzaj zadania priorytetowego i wysokość dotacji przeznaczonej na jego realizację kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w zł

1. Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2024-2025

kwota dotacji w 2024 r. - 200.000 zł

kwota dotacji w 2025 r.- 250.000 zł

I. 2. Zakres zadań oferenta w zakresie realizacji zadania pt. „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2024 – 2025”
1. Zadanie będzie realizowane w budynku przy ul. ks. Kazimierza Hamerszmita 16 w Suwałkach, z wyłączeniem piwnicy, oraz w muszli koncertowej w parku Konstytucji 3 Maja. Pomieszczenia te zostaną udostępnione oferentowi na podstawie umowy użyczenia wraz z wyposażeniem: meblami i sprzętem komputerowym.
2. Miasto Suwałki pokryje koszty eksploatacyjne związane z realizacją zadania: centralnego ogrzewania, wody, ścieków, energii elektrycznej, telefonu, ubezpieczenia budynku, konserwacji budynku, remontów wewnątrz budynku, sprzątania (raz w tygodniu).
3. Oferent wynajmujący pomieszczenia CIT opłaci należny podatek od nieruchomości.
4. Oferent może na własny koszt korzystać z usług internetowych świadczonych w okresie realizacji zadania przez wybranego prze siebie operatora.
5. Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w terminie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r., według poniższego harmonogramu:
styczeń – kwiecień 2024 i 2025 roku: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00
maj i wrzesień 2024 i 2025 roku: od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 – 17.00 w soboty, niedziele i święta w godz. 09.00 – 14.00
czerwiec – sierpień 2024 i 2025 roku od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 19.00 w soboty, niedziele i święta w godz. 10.00 – 16.00
październik – grudzień 2024 i 2025 roku od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00
6. Zapewnienie kompleksowej, sprawnej i uprzejmej obsługi ruchu turystycznego w zakresie udzielania informacji turystycznej o Suwałkach i najbliższej okolicy, klientom przybywającym bezpośrednio do CIT, kontaktującym się telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 
7. Zapewnienie obsługi ruchu turystycznego poprzez zatrudnienie pracowników (3 etaty) posiadających: §znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym; §wiedzę o geografii turystycznej, historii, przyrodzie Suwałk i Suwalszczyzny; §dobrą znajomość pakietu MS OFFICE oraz sprzętu biurowego, §umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji w Internecie; §umiejętność organizacji pracy własnej.
8. Udzielanie aktualnych i kompleksowych informacji turystycznych na temat atrakcji i produktów turystycznych Suwałk i Suwalszczyzny, obiektach noclegowych i gastronomicznych, biurach podróży, miejskich imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych, szlaków turystycznych przebiegających przez miasto i region, miejskich muzeów i galerii i ich oferty, miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej i jej oferty, informacji o połączeniach autobusowych i kolejowych oraz komunikacji miejskiej.
9. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych z zakresu turystyki aktywnej w regionie obejmującej: szlaki piesze, rowerowe, kajakowe, konne, adresy organizatorów spływów kajakowych, wycieczek rowerowych, rajdów konnych, adresy wypożyczalni rowerów, kajaków, żaglówek, kalendarz wycieczek i rajdów rowerowych, pieszych, konnych, spływów kajakowych, bazę noclegową zlokalizowaną przy szlakach, cenniki.
10. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych dotyczących obsługi turystyki biznesowej w Suwałkach: wykaz hoteli (liczba miejsc noclegowych i liczba pokojów, wyposażenie pokojów, cenniki), wykaz sal konferencyjnych (liczba miejsc, wyposażenie), zaplecze rekreacyjne, możliwość organizacji wycieczek i imprez plenerowych etc.
11. Pozyskiwanie ofert turystycznych we współpracy z instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi turystyczne na terenie Suwałk i Suwalszczyzny.
12. Bezpłatna dystrybucja wśród turystów wydawnictw i materiałów turystycznych miasta Suwałki oraz pozyskanych.
13. Bezpłatna dystrybucja „DwuTygodnika Suwalskiego” oraz ekspozycja plakatów i ulotek informujących o imprezach organizowanych przez miejskie instytucje kultury i sportu.
14. Współpraca z Wydziałem Kultury i Sportu oraz Wydziałem Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
15. Prowadzenie strony internetowej CIT i profili w mediach społecznościowych.
16. Oferent jest zobowiązany do poddania się procedurze certyfikacji punktów informacji turystycznych prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną oraz utrzymania obecnej kategorii ***.
17. Opracowanie programów zwiedzania Suwałk i regionu dla zorganizowanych grup turystycznych.
18. Przyjmowanie na staże i praktyki w Centrum Informacji Turystycznej studentów i uczniów ze szkół.
19. Współpraca z informacją turystyczną działającą na terenie województwa podlaskiego oraz sąsiednich regionów w celu wymiany turystycznych baz danych oraz pozyskiwania i wymiany wydawnictw turystycznych.
20. Współpraca z Wydziałem Kultury i Sportu przy organizacji stoisk informacyjnopromocyjnych na wybranych targach turystycznych (pozyskanie materiałów turystycznych).
21. W porozumieniu z Wydziałem Kultury i Sportu oraz Wydziałem Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, zorganizowanie stoisk informacyjno-promocyjnych „Pogodne Suwałki” podczas wybranych imprez plenerowych o wysokiej frekwencji odbywających się w Suwałkach.
22. Prowadzenie w Centrum Informacji Turystycznej sprzedaży gadżetów z logo „Pogodne Suwałki”, książek, albumów i wydawnictw regionalnych, wydawnictw turystyczno-krajoznawczych (mapy, przewodniki, informatory turystyczne), rękodzieła artystycznego oraz pamiątek z Suwalszczyzny i artykułów spożywczych.
23. Współpraca z Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o przy udostępnianiu muszli koncertowej w parku 3 Konstytucji 3 Maja różnym organizacjom i instytucjom.
24. Sporządzanie sprawozdań z działalności Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w letnich sezonach turystycznych 2024 i 2025.
25. Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne i sportowe organizowane w Suwałkach, np. SOK, OSiR.
26. Odpłatne udostępnianie toalety w Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w godzinach funkcjonowania Centrum.
27. Dbanie o estetyczny wystrój wnętrza w Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama