Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej. Nabór wniosków do IV edycji programu

Reklama
Nabór od 02.11.2023 do 31.01.2024 23:59
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
e‑mail: program-rzezba21@rzezba-oronsko.pl; tel.: +48 48 618 45 16 wew. 19, +48 48 618 45 16 wew. 23
Łączny budżet 4 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 30 tys. do 500 tys. PLN
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku prowadzi od 2021 roku unikatowy w skali kraju, inwestycyjny program własny finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej. Program dotujący realizację i konserwację form rzeźbiarskich w przestrzeni publicznej skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych instytucji kultury jako odpowiedzialnych za przestrzeń publiczną oraz organizacji pozarządowych. Poznaj program i skorzystaj!

Program "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej" ma na celu podniesienie świadomości estetycznej decydentów i odbiorców przestrzeni publicznej w Polsce.

W latach 2021 – 2023 w ramach budżetu programu na poziomie niemal 7,5 mln zł, dofinansowano 88 obiektów rzeźbiarskich, ulokowanych przez 57 Beneficjentów w 42 miastach, miasteczkach i gminach.

Z edycji, na edycję znacząco rośnie liczba podmiotów zainteresowanych realizacją dzieła w ramach programu. Spośród 68 aplikacji  złożonych (a 99 wniosków uruchomionych w systemie Witkac) w 2021 roku, wyłoniono 15 beneficjentów. W 2022 roku aplikowało do programu 90 wnioskodawców (ze 130 wniosków uruchomionych), z czego 15 zostało beneficjentami, natomiast w roku 2023 w naborze uczestniczyło 106 wniosków (ze 160 otwartych) i wyłoniono do realizacji zadania 27 beneficjentów.

Analiza projektów aplikacyjnych programu pokazuje ogromną potrzebę społeczności lokalnych w zakresie lokowania rzeźby w przestrzeni, potrzebę odrestaurowania wybitnych dzieł XX w, ale też potrzebę tworzenia realizacji budujących tożsamość lokalną.

Wysokość budżetu na rok 2024 wynosi 4 mln zł. Nabór odbywać się będzie elektronicznie poprzez platformę Witkac.pl w terminie 2 listopada 2023 – 31 stycznia 2024. Wnioskodawcy mogą aplikować na inwestycje w zakresie: realizacji nowych rzeźb według zamawianych projektów, zakupu lub utrwalenia istniejących dzieł, w celu umieszczenia ich w przestrzeni publicznej oraz konserwacji obiektów w tej przestrzeni już funkcjonujących.

Jednym z działań w ramach programu pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej, jest kongres Rzeźba wszędzie?, którego celem jest stworzenie płaszczyzny dla spotkania teoretyków i praktyków badających, zarządzających i działających w przestrzeni publicznej. Przedstawiciele środowisk obecnych i współdecydujących w procesie projektowania i inwestowania w przestrzeni publicznej dyskutują o odpowiedzialnym i twórczym kształtowaniu przestrzeni publicznej miast, osiedli i obszarów rekreacyjnych.

Więcej informacji na: https://rzezba-oronsko.pl/rzezba-dla-niepodleglej/

Źródło: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Reklama