Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego w zakresie prowadzenia...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nabór od 03.11.2023 do 24.11.2023 15:00
Powiat Ciechanowski
Łączny budżet 134,38 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 67,19 tys. do 134,38 tys. PLN
Powiat Ciechanowski, Powiat Ciechanowski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie..

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2024 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU CIECHANOWSKIEGO W ZAKRESIE  PROWADZENIA PUNKTÓW, W KTÓRYCH BĘDZIE 

UDZIELANA   NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I ŚWIADCZONE  NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i powierzenie prowadzenia 1 punktu, w którym będzie  udzielana  nieodpłatna pomoc prawna,  w różnych lokalizacjach na terenie Powiatu Ciechanowskiego i 1 punktu, w którym będzie  świadczone  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w różnych lokalizacjach na terenie Powiatu Ciechanowskiego.        

W przypadku  gdy na otwarty  konkurs ofert  nie  wpłynie  żadna oferta  na powierzenie prowadzenia punktu  przeznaczonego  na świadczenie  nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego  albo żadna  ze złożonych  ofert nie spełnia  wymogów  konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie  nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego, organizacji pozarządowej  powierza się  prowadzenie  wszystkich objętych konkursem punktów z przeznaczeniem  na udzielanie  nieodpłatnej pomocy prawnej. Organizacja pozarządowa składająca ofertę na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może złożyć oświadczenie o chęci objęcia wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w razie wystąpienia w/w przesłanek.

Ponadto, w ramach  umowy, organizacji pozarządowej powierza się  jednocześnie zadania  z zakresu edukacji prawnej, realizowane  w związku  z problemami zgłaszanymi  w trakcie  udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej  lub świadczenia  nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego, w wymiarze  co najmniej  jednego  zadania na rok  na każdy punkt, w szczególności  w formach, o których mowa w art. 3 b ust.2 ustawy o nieodpłatnej  pomocy prawnej  oraz edukacji prawnej. W umowie  Starosta  może określić  preferowane  formy  realizacji  zadań z zakresu  edukacji prawnej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama