Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów: nieodpłatnej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Słupska w 2024 r
Nabór od 02.11.2023 do 24.11.2023 14:30
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 134,38 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 67,19 tys. do 134,38 tys. PLN
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Słupska w 2024 r..

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571); na powierzenie wykonania w 2024 r. zadań publicznych polegających na:

- prowadzeniu 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Słupska wraz z realizacją zadania z zakresu edukacji prawnej co najmniej 1 raz w roku w formach wskazanych w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,

prowadzeniu 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Słupska wraz z realizacją zadania z zakresu edukacji prawnej co najmniej 1 raz w roku w formach wskazanych w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama