Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

NPRCz 2.0 Priorytet 1 K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych (2/2023)

Reklama
Nabór od 25.10.2023 do 02.11.2023 23:59
Zespół zadaniowy ds. programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025", Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
Łączny budżet 1,715 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1,5 tys. PLN

Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych jest bezpośrednią kontynuacją i rozwinięciem Priorytetu 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego w latach 2016–2020 oraz wcześniejszego programu własnego Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Oprócz dotychczas wypracowanych mechanizmów i zasad udzielania wsparcia finansowego na zakup publikacji, w edycji NPRCz 2.0. w latach 2021–2025, możliwe jest finansowanie zakupu usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków. 

W ramach Priorytetu 1: Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych biblioteki publiczne, w procedurze konkursowej, mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu:
a) publikacji w formie książek, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku (książki mówione, pisane alfabetem Braille’a, książki elektroniczne), multimediów, publikacji nutowych i kartograficznych, które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie, drukowanych czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych, o charakterze ogólnopolskim o częstotliwości ukazywania się od miesięcznika do rocznika,
b) usługi zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.

Środki pozyskane ze wsparcia NPRCz 2.0. nie mogą zostać przeznaczone na: zakup podręczników szkolnych, bryków, skrótów i streszczeń lektur szkolnych, programów i gier komputerowych, filmów i nagrań muzycznych, kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych lub z innych instytucji, książek i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym, gazet, czasopism regionalnych, czasopism elektronicznych, czasopism regionalnych, czasopism elektronicznych, czasopism ukazujących się częściej niż miesięcznik. regionalnych, czasopism elektronicznych, czasopism ukazujących się częściej niż miesięcznik.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama