Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO LUB NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ...

Reklama
POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO LUB NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NR 15 UL. LIBELTA 16/20 i 16 UL. BUKOWSKA 27/29 W POZNANIU ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2024 R. DO 31 GRUDNIA 2024 R
Nabór od 25.10.2023 do 15.11.2023 23:59
Wydział Organizacyjny
Łączny budżet 136,491 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 136,491 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO LUB NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NR 15 UL. LIBELTA 16/20 i 16 UL. BUKOWSKA 27/29 W POZNANIU ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2024 R. DO 31 GRUDNIA 2024 R..

Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej nr 15 Urząd Miasta Poznania ul. Libelta 16/20 w Poznaniu i nr 16 ul. Bukowska 27/29 w Poznaniu:

- punkt nr 15 i 16 w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - wyznaczona specjalizacja: pomoc cudzoziemcom, dysfunkcje w rodzinie, problemy osób z niepełnosprawnościami,

 - punkt nr 15 dyżur od poniedziałku do piątku, ul. Libelta 16/20 w godz. 08:00 -12:00;

- punkt nr 16 dyżur od poniedziałku do piątku, ul. Bukowska 27/29 w godz. 14:00-18:00;

- zapewnienie dostępu do nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/nieodpłatnej pomocy prawnej, mediacji i edukacji prawnej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,  zgodnie  z wymaganiami ustawy o ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;

-  liczba dni/godzin dyżurów świadczenia pomocy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie/nieodpłatne porady prawne, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze m.Poznania. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nastąpi na żądanie Prezydenta Miasta Poznania, wydłużenie czasu trwania dyżuru nie spowoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku;

- termin realizacji zadania publicznego oraz wydatkowania środków od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.;

- ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 15 listopada 2023 r.;

- wygenerowane i podpisane potwierdzenie złożenia oferty należy przesłać w formie papierowej  na adres Urząd Miasta Poznania, Wydział Organizacyjny, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, w terminie do 20 listopada 2023 r., za datę złożenia potwierdzenia przyjmuje się datę wpływu przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania;

- rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 r.;

- kwota na realizację zadania 136490,64 zł w tym 8442,72 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej;

- organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji punktów oraz godzin dyżurów;

- szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama