Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NR 10 UL. GRUNWALDZKA...

Reklama
POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NR 10 UL. GRUNWALDZKA 19 W POZNANIU ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2024 R. DO 31 GRUDNIA 2024 R
Nabór od 25.10.2023 do 15.11.2023 23:59
Wydział Organizacyjny
Łączny budżet 68,245 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 68,245 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NR 10 UL. GRUNWALDZKA 19 W POZNANIU ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2024 R. DO 31 GRUDNIA 2024 R..

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 10 w Poznaniu Urząd Miasta Poznania ul. Grunwaldzka 19:

- dyżur poniedziałek - piątek w godz. 16:00-20:00, specjalizacja punktu: prawo rodzinne;

- zapewnienie dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, mediacji i edukacji prawnej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,  zgodnie  z wymaganiami ustawy o ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;

-  liczba dni/godzin dyżurów świadczenia pomocy prawnej zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze m.Poznania. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nastąpi na żądanie Prezydenta Miasta Poznania, wydłużenie czasu trwania dyżuru nie spowoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku;

- termin realizacji zadania publicznego oraz wydatkowania środków od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.;

- ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 15 listopada 2023 r.;

- wygenerowane i podpisane potwierdzenie złożenia oferty należy przesłać w formie papierowej  na adres Urząd Miasta Poznania, Wydział Organizacyjny, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, w terminie do 20 listopada 2023 r., za datę złożenia potwierdzenia przyjmuje się datę wpływu przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania;

- rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 r.;

- kwota na realizację zadania 68245,32 zł w tym 4221,36 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej;

- organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji punktów oraz godzin dyżurów;

- szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama