Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nabór od 24.10.2023 do 14.11.2023 15:30
Wydział Organizacji Urzędu
Łączny budżet 475,607 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 67,944 tys. do 475,607 tys. PLN
Gmina Lublin, Wydział Organizacji Urzędu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Prezydent Miasta Lublin
działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego
w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama