Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na wspiarcie lub powierzenie wykonania w 2023 r. zadań publicznych w obszarze...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wspiarcie lub powierzenie wykonania w 2023 r. zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej
Nabór od 19.10.2023 do 13.11.2023 13:00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 70 tys. PLN
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wspiarcie lub powierzenie wykonania w 2023 r. zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

 

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym przekazane zostanie wykonanie zadania publicznego polegającego na organizacji lokalnej kampanii z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

2. W szczególności oczekiwane będą działania polegające na:

1) przeprowadzeniu lokalnej kampanii społecznej służącej obalaniu mitów i stereotypów na temat przemocy domowej, usprawiedliwiających jej stosowanie, przy jednoczesnym promowaniu metod wychowawczych bez użycia przemocy;

2) prowadzeniu działań profilaktycznych, adresowych do rożnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców, na temat zagrożeń wynikających ze stosowania przemocy, służących wzmacnianiu czynników chroniących i redukujących działanie czynników ryzyka;

3) budowaniu i wzmacnianiu więzi rodzinnych;

4) podejmowaniu inicjatyw rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców;

5) objęciu oddziaływaniami takiej liczby odbiorców, aby czas niezbędny na realizację programu był adekwatny do potrzeb odbiorców i tematyki zajęć.

W ramach lokalnej kampanii należy uwzględnić informacje o międzynarodowych kampaniach: „16 dni akcji wobec przemocy ze względu na płeć” oraz „Biała wstążka”, które odbywają się w dniach od 25 listopada do 10 grudnia.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama