Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

„Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego...

Reklama
„Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2024 r.”
Nabór od 20.10.2023 do 13.11.2023 15:00
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Łączny budżet 409,472 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Krakowie, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2024 r.”.

Zadanie polegać będzie na prowadzeniu trzech punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i trzech punktów, w których świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zwane dalej „punktami” znajdują się w następujących miejscowościach na terenie powiatu krakowskiego:

  1. Czernichów - w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
  2. Luborzyca - w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów –Luborzyca, 32-010 Luborzyca ul. Jagiellońska 7 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  3. Szyce - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji,
  4. Skała - w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale, 32-043 Skała ul. Szkolna 4 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  5. Słomniki - w siedzibie starego przedszkola, 32-090 Słomniki, ul. T. Kościuszki 29 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  6. Sułoszowa - w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, 32-045 Sułoszowa, ul. Krakowska 139 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji w Szycach, gmina Wielka Wieś dyżury w środę będą poświęcone jedynie nieodpłatnej mediacji chyba, że nie złożono w tym punkcie wniosku o przeprowadzenie mediacji o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945), zwanej dalej ustawą.

Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia punktów w sposób i na zasadach określonych w ustawie.

W konkursie dopuszcza się możliwość złożenia ofert na następujące części zadania:

  1. Prowadzenie 3 punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej;
  2. Prowadzenie 3 punktów przeznaczonych na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W przypadku złożenia ofert na dwie części zadania dopuszcza się ich złożenie na jednym formularzu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama