Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

REALIZACJA W 2024 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA...

Reklama
REALIZACJA W 2024 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ
Nabór od 24.10.2023 do 15.11.2023 23:59
Biuro Rady i Zarządu
Łączny budżet 204,736 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 68,245 tys. do 204,736 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, Biuro Rady i Zarządu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: REALIZACJA W 2024 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ.

Informujemy, że w dniu 23 października 2023 r. Zarząd Powiatu Mińskiego uchwałą nr 1214/23 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie mińskim.

W załączeniu ww. uchwała.

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.witkac.pl do dnia 15.11.2023 r. 

UWAGA!

  1. Przed przystąpieniem do wypełnienia oferty w systemie Witkac.pl niezbędne jest zapoznanie się z treścią ogłoszenia o konkursie.
  2. Oferta musi być kompletna, tj. zawierać odpowiedzi we wszystkich wymaganych polach – pola muszą być wypełnione treścią, która w pełni zawiera odpowiedzi na zamieszczone w danym punkcie oferty pytania. Jeżeli którekolwiek pole nie dotyczy Oferenta lub jego zadania to należy wpisać „nie dotyczy”. 
  3. Podawane w ofercie informacje i opisy winny być czytelne i formułowane w sposób, który zapewni właściwą ich interpretację.
  4. Wypełniając ofertę należy w szczególności zwrócić uwagę na wszelkie komunikaty i uwagi generowane w systemie.

Procedura uzyskania dostępu do generatora oraz przygotowania i złożenia oferty opisana została w:

1)  Instrukcji tworzenia konta w systemie Witkac.pl;

2)  Instrukcji obsługi kreatora składania wniosków,

które zostały dołączone do ogłoszenia o konkursie.

Złożenie oferty przez generator Witkac.pl jest jedynym sposobem składania oferty.

Oferty składane w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama