Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 102/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NR 102/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, W 2023 ROKU
Nabór od 16.10.2023 do 07.11.2023 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 57,96 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 57,96 tys. PLN
Osoby w kryzysie bezdomności
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 102/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, W 2023 ROKU.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 102/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, W 2023 ROKU

 

Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

Zapewnienie schronienia w schronisku, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym zgodnie z art. 6 pkt 8 oraz art. 48a ust. 1, 2, 2a, 2g, 5, 6, 7, 8a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z  2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

Planowane wydatki w 2023 roku: 3 521 955,00 zł, w tym na realizację zadania publicznego w niniejszym konkursie 57 960,00 zł

Uwaga:

Należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczonego jako załącznik do niniejszego konkursu.

 

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 7 listopada 2023 r.

Wygenerowane za pomocą platformy, a następnie wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty, opatrzone właściwymi podpisami, należy dostarczyć w formie papierowej do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub wysłać przy użyciu dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: wziss@um.poznan.pl, nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia naboru za pomocą platformy, tj.: do 10 listopada 2023 r.

Za datę dostarczenia potwierdzenie złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu dokumentu w formie papierowej do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na skrzynkę e-mailową wziss@um.poznan.pl.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama