Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

I otwarty konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz dialogu Polaków z narodami Europy Wschodniej

Reklama
Nabór od 09.10.2023 do 20.10.2023 17:00
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego
Łączny budżet nieznany
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego ogłosiło nabór na I otwarty konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz dialogu Polaków z narodami Europy Wschodniej.

Chcemy wspierać i finansować projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o historii, kulturze, dziedzictwie i aktualnych wydarzeniach w życiutakich krajów, jak Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Białoruś, Rosja.  Mogą to być projekty naukowe, warsztaty, konferencje, seminaria, debaty, imprezy kulturalne, projekty wydawnicze, wizyty studyjne. 

Każdy projekt powinien mieć jasno określony cel, temat i scenariusz. Nie narzucamy natomiast, jakiego rodzaju mają to być przedsięwzięcia i w jakiej formie mają być realizowane.

Do udziału w konkursie zapraszamy szkoły i uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne, jak również osoby prywatne.

Nasza inicjatywa nie tylko wspiera projekty finansowo, ale także daje szansę na rozwijanie współpracy między różnymi sektorami społeczeństwa. Jesteśmy przekonani, że jest wiele do osiągnięcia w dziedzinie promowania dialogu międzykulturowego.

  • zgłoszenia przyjmujemy do 20 października 2023 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia wniosku do Centrum)
  • realizacja projektów do 30 listopada 2023 r.
  • sprawozdanie z realizacji projektu do 15 grudnia 2023 r.

Wniosek składany w formie pisemnej przekazuje się w zamkniętej kopercie, na której umieszcza się następujące dane:
1) adres budynku siedziby Centrum;
2) imię (imiona) i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy;
3) dopisek: „I Otwarty Konkurs”.

Wniosek składany w formie pisemnej przekazuje się osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, przesyłką kurierską lub w innych sposób, na adres budynku siedziby Centrum:
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego
Dział Projektów Międzynarodowych
ul. Jasna 14/16A
00-041 Warszawa,

Wniosek składany w formie dokumentu elektronicznego przekazuje się na adres poczty elektronicznej: kontakt@mieroszewski.pl, podając w tytule korespondencji dopisek w brzmieniu „I Otwarty Konkurs”. Po złożeniu wniosku w formie dokumentu elektronicznego informację o tym fakcie przekazuje się na adres poczty elektronicznej: szniak@mieroszewski.pl.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 20 października 2023 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

Reklama