Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 101/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NR 101/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM W 2023 ROKU
Nabór od 12.10.2023 do 02.11.2023 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Seniorzy
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 101/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM W 2023 ROKU.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 101/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM" W 2023 ROKU

 

Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną

Planowane wydatki w 2023 roku: 600 000,00 zł w tym na realizację zadania publicznego w niniejszym  konkursie 50 00,00 zł

 

Uwaga:

Należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczonego jako załącznik do niniejszego konkursu.

 

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 2 listopada 2023 r.

Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i dostarczyć do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań w formie papierowej lub wysłać przy użyciu dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: wziss@um.poznan.pl, nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia naboru za pomocą platformy, tj.  do  7  listopada 2023 r.

Za datę dostarczenia potwierdzenia uznaje się datę wpływu potwierdzenia w formie papierowej do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na skrzynkę e-mailową wziss@um.poznan.pl.

.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama