Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Prowadzenie na terenie Miasta Kielce, w lokalu wskazanym przez Zleceniodawcę, Środowiskowego Domu Samopomocy typu D...

Reklama
Prowadzenie na terenie Miasta Kielce, w lokalu wskazanym przez Zleceniodawcę, Środowiskowego Domu Samopomocy typu D dla 23 osób ze spektrum autyzmu
Nabór od 12.10.2023 do 05.11.2023 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Łączny budżet 1,863 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie na terenie Miasta Kielce, w lokalu wskazanym przez Zleceniodawcę, Środowiskowego Domu Samopomocy typu D dla 23 osób ze spektrum autyzmu...

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową z zakresu pomocy społecznej, obejmującą zadanie będące przedmiotem zlecenia.

Realizacja zadania polegać będzie na prowadzeniu w lokalu wskazanym przez Zleceniodawcę Środowiskowego Domu Samopomocy typu D dla 23 osób ze spektrum autyzmu.

Zakres rzeczowy musi uwzględniać spełnienie wymogów określonych dla środowiskowych domów  samopomocy  w  przepisach  ustawy  z  dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901) oraz  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249)) .

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz realizcji zadania określa  załącznik do Zarządzenia Nr 72/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce z dnia 10 października 2023 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama