Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”
Nabór od 05.10.2023 do 27.10.2023 23:59
Centrum Usług Społecznych
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 20 tys. do 20 tys. PLN
Młodzież
Urząd Miasta w Żyrardowie, Centrum Usług Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” .

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Na podstawie, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 5 ust. 1,  ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2 ,  ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”.

  1. Celem zadania jest promowanie aktywności społecznej wśród młodzieży, rozwijanie postaw obywatelskich, rozwój umiejętności społecznych, w tym pracy metodą projektu społecznego.
  2. W ramach zadania oferent powinien przeprowadzić nabór wniosków na inicjatywy młodzieżowe zgłoszone przez minimum 3-osobowe zespoły osób w wieku 13-19 lat zamieszkujące na terenie Miasta Żyrardowa.
  3. Oferent powinien przygotować regulamin naboru wniosków oraz niezbędne formularze.
  4. Oferent powinien zapewnić wsparcie merytoryczne, promocyjne i finansowe dla wniosków wybranych do realizacji w ramach Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama