Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

28/2023 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci w zakresie nauki jazdy na łyżwach w województwie kujawsko-pomorskim

Reklama
Nabór od 27.09.2023 do 19.10.2023 23:59
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje do 80 tys. PLN
Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 28/2023 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci w zakresie nauki jazdy na łyżwach w województwie kujawsko-pomorskim.

W ramach otwartego konkursu ofert nr 28/2023 przewiduje się dofinansowanie zadania jednorocznego polegajacego na przeprowadzeniu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
(minimum w Toruniu i Bydgoszczy) zajęć nauki jazdy na łyżwach dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

Zajęcia muszą spełniać następujące warunki:

 1. zajęcia dla dzieci będą przeprowadzone bezpłatnie;
 2. zajęcia mogą być realizowane w terminie od  1 października 2023 r. do 31 grudnia
  2023 r.;
 3. powinny odbywać się na zamkniętych obiektach sportowych (lodowiska) oraz być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia; 
 4. powinny odbywać się w wymiarze 45 minut, z częstotliwością 1-2 razy
  w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 25 dzieci;
 5. koszt przeprowadzenia jednostki zajęć (45 min) nie może przekroczyć 70 zł brutto, w zakresie kosztu związanego z opłaceniem jednego szkoleniowca/instruktora;
 6. jeden szkoleniowiec podczas prowadzenia jednostki zajęć (45 min) może objąć nauką maksymalnie 10 dzieci;
 7. niezbędnym elementem realizacji zajęć powinna być przeprowadzona na początku oraz na zakończenie realizacji programu  diagnoza poziomu sprawności fizycznej/ruchowej, a także poszczególnych zdolności motorycznych, dzieci biorących udział w programie;
 8. wyróżniające się dzieci (stosowanie do ich zainteresowania) będą kierowane do uprawiania sportu w profesjonalnych Akademiach Łyżwiarskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 9. objęcie wsparciem minimum 170 dzieci w wieku od 3 do 6 lat;
 10. podmiot wnioskujący o dofinansowanie zadania zobowiązany jest do przedstawienia    szczegółowej informacji dotyczącej posiadania lub zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sportowej.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama