Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w klubach sportowych

Reklama
Nabór od 27.09.2023 do 11.10.2023 22:00
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami

W ramach naboru ofert w konkursie dotacyjnym nr 5/2023 przewiduje się dofinansowanie realizacji jednorocznych programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami trenujących w klubach sportowych, które działają na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego i osiągają wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym.

Klubowi działającemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego może zostać przyznana dotacja na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia, jeśli w jego statucie zostały zawarte zapisy dotyczące działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Dotacja musi być wykorzystana nie później niż do dnia 30 listopada 2023 r.

 

Do dofinansowania z budżetu województwa rekomendowane będą zadania, które spełniły kryteria oceny formalnej oraz w ocenie merytorycznej uzyskały nie mniej niż 5 punktów.

W kolumnie formularza oferty dotyczącego liczby punktów należy wpisać n/d lub 0.

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków budżetu województwa na zadania realizowane w roku 2023 nie może przekroczyć 90% całkowitej wartości zadania. Klub zobowiązany jest zabezpieczyć na realizację zadania minimum 10% wkładu własnego finansowego niepochodzącego z innych źródeł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie elektronicznie, za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl), oferty na realizację zadania wraz z załącznikami w terminie do 11 października 2023 r. do godz. 22:00

Z konkursu wyłączone są podmioty, których oferta otrzymała dotację w konkursie dotacyjnym nr 4/2023.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama