Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs grantowy na projekty w programie Wspieramy Ukrainę

Reklama
Nabór od 14.09.2023 do 04.10.2023 12:00
Fundacja Edukacja dla Demokracji
ukraina@fed.org.pl
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 40 tys. PLN
Cudzoziemcy, migranci
Program Wspieramy Ukrainę skierowany jest do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce. Celem Programu jest wsparcie ww. osób w kontekście różnych wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie.

Zapraszamy do składania wniosków w otwartym konkursie grantowym na projekty w Programie Wspieramy Ukrainę – edycja jesienna 2023. Celem Programu jest wsparcie ludności cywilnej w Ukrainie oraz uchodźców wojennych przebywających w Polsce w kontekście bieżących wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie i sytuacji uchodźców w Polsce. 

Konkurs grantowy skierowany jest do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce. Dofinansowanie mogą otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji, a także inicjatywy realizowane wraz z partnerami ukraińskimi i polskimi. 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40.000 zł. 

Termin składania wniosków upływa 4 października 2023 r. o godz. 12.00. 

Konkurs w skrócie: 

Maksymalna kwota dotacji:  do 40.000 zł 
Liczba wniosków:  Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek 
Okres realizacji projektów:  1 listopada 2023 r. – 30 kwietnia 2024 r. 
Koszty administracyjne:  do 20% wnioskowanej dotacji 
Wkład własny:  nie wymagany 
Termin składania wniosków:  do 4 października 2023 r., godz. 12:00 (w południe), w generatorze wniosków FED 
Pula środków w konkursie:  ok. 1 000 000 zł  
Kto może ubiegać się o dotację:  wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS), a także koła gospodyń wiejskich nie wpisane do KRS. 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów najlepiej wpisujących się w cel Programu i poniższe obszary tematyczne. 

Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:    

1. wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży z Ukrainy w trakcie ich edukacji formalnej i pozaformalnej i/lub opieki, w czasie pobytu w Polsce. 

2. poprawa dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie. 

3. wsparcie funkcjonowania osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce.

4. wsparcie funkcjonowania społeczności lokalnych w Ukrainie.

5. przeciwdziałanie dyskryminacji i aktom nienawiści, na które mogą być narażeni w czasie wojny uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy w Polsce.

6. przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz sytuacji w Ukrainie. 

Dla działań skierowanych bezpośrednio do ludności przebywającej w Ukrainie  konieczny jest partner w Ukrainie (w uzasadnionych przypadkach może to być grupa nieformalna).  

W uzasadnionych przypadkach, w wnioskodawca może przeznaczyć do 20% wartości dotacji  na tzw. Społeczne działania kompensacyjne, czyli działania kierowane do społeczności przyjmującej a mające na celu przeciwdziałanie napięciom społecznym. 

Priorytetowo w konkursie będą traktowane projekty realizowane w małych miejscowościach i na terenach wiejskich oraz te adresowane do szczególnie wrażliwych grup w obrębie grupy uchodźczej.  

Pełna informacja o w/w obszarach tematycznych, link do generatora wniosków oraz Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Fundacji Edukacja dla Demokracji. 

Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 

Realizatorem Programu jest Fundacja „Edukacja dla Demokracji”.

Reklama