Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Fundusze Norweskie i EOG: Konkurs na rzecz współpracy międzypokoleniowej

Reklama
Nabór od 08.09.2023 do 08.11.2023 23:59
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Łączny budżet 1,95 mln EUR
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 100 tys. do 250 tys. EUR
Młodzież, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Dorośli
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, działające jako Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) dla Funduszy Norweskich i EOG - ogłasza otwarty nabór na dofinansowanie inicjatyw dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią na rzecz współpracy międzypokoleniowej – BeFORme w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG.

Data rozpoczęcia i zakończenia naboru: od 8 września 2023 r. do 8 listopada 2023 r.

Obszar wsparcia: Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze budowania kapitału społecznego w społecznościach lokalnych, poprzez zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia współpracy i integracji międzypokoleniowej.

Alokacja:  1 950 000 euro; w razie potrzeby kwota alokacji może zostać zmodyfikowana przez Wspólny Komitet ds. Współpracy Dwustronnej (JCBF)

Minimalna kwota dofinansowania: 100 000 euro

Maksymalna kwota dofinansowania: 250 000 euro

Okres realizacji inicjatyw: do 9 miesięcy, nie później niż do 28 lutego 2025 r.

Partnerzy

  • organizacje pozarządowe z Polski, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • organizacje pozarządowe z Norwegii

Pozostałe warunki: Partnerstwo pomiędzy podmiotami polskimi i norweskimi jest obowiązkowe. Umowa partnerska/umowy partnerskie są załącznikiem do wniosku aplikacyjnego i muszą zostać podpisane przed złożeniem wniosku. Wnioski aplikacyjne składane są w języku angielskim i cała komunikacja powinna odbywać się w języku angielskim. W ramach naboru nie udziela się pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Cel/zakres inicjatyw: Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze budowania kapitału społecznego w społecznościach lokalnych. Projekty zgłoszone do konkursu będą miały na celu zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia współpracy i integracji międzypokoleniowej. Powyższy cel może zostać osiągnięty poprzez działania projektowe służące m.in.:

a) zachęcaniu do budowania więzi i nawiązywania współpracy/integracji między różnymi grupami: m.in. społecznymi, wiekowymi i zawodowymi;

b) ułatwieniom dla mieszkańców w ich miejscu zamieszkania, zachęcaniu mieszkańców społeczności lokalnych do działania na rzecz wspólnoty, wspieraniu solidarności społecznej i/lub polsko-ukraińskiej;

c) zachęcaniu do podejmowania inicjatywy i obejmowania lokalnego przywództwa;

d) walce ze stereotypami dotyczącymi młodych i osób starszych oraz poprawie wzajemnego zrozumienia i zaufania;

e) stawianiu czoła problemom społecznym między pokoleniami i przyczynianiu się do uczenia się przez całe życie;

f) wspieraniu lokalnego dziedzictwa.

Proponowane inicjatywy powinny odpowiadać na zidentyfikowane lokalne wyzwania, potrzeby i/lub problemy.

Pytania dotyczące treści naboru wniosków  można przesyłać na adres BeFORme@mfipr.gov.pl

Odpowiedzi na pytania są udzielane w ciągu 10 dni roboczych.

Reklama