Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Małe dotacje w Biurze Edukacji w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w...

Reklama
Małe dotacje w Biurze Edukacji w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku II
Nabór od 30.08.2023 do 09.11.2023 16:00
Biuro Edukacji
Łączny budżet 300,82 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Działania edukacyjno - wychowawcze na rzecz mieszkańców Warszawy w 2023 roku 

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków.

Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę zgodność proponowanych działań z założeniami Strategii #Warszawa2030, a także jakość wykonania zadania, skala proponowanych działań, zgodność założonych rezultatów z celami zadania, realność ich osiągnięcia i sposób monitoringu, kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie, opis kosztów realizacji zadania publicznego (kalkulacja) i struktura wkładu własnego. Uwzględnione będą także informacje i opinie dotyczące realizowania podobnych działań edukacyjno-wychowawczych w latach 2018-2022, w tym projektów dofinansowanych ze środków m.st. Warszawy. Oferent jest zobowiązany do stosowania zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama