Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Siedemnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w...

Reklama
Siedemnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 roku pn. „Łódzkie Gra w szachy – szkolenie sportowe”
Nabór od 28.08.2023 do 20.09.2023 23:59
Departament Sportu i Edukacji
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Sportu i Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Siedemnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 roku pn. „Łódzkie Gra w szachy – szkolenie sportowe”.

W ramach otwartego konkursu ofert powierza się realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku pn. „Łódzkie Gra w szachy – szkolenie sportowe”.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert skierowane jest dla dzieci do 10 roku życia, które zamieszkują województwo łódzkie. W zajęciach szkoleniowych wezmą udział zawodnicy, którzy wywalczyli kategorie szachowe (I, II, III). W przypadku wolnych miejsc do szkolenia mogą być zakwalifikowani również zawodnicy, którzy wywalczyli co najmniej IV kategorię szachową i uzyskali w rankingu 1400 pkt.

Zadanie będzie zrealizowane w szczególności poprzez: 1. Organizację i przeprowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć szkoleniowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 90 minutowych jednostkach treningowych. 2. Organizację i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia w formie zgrupowania sportowego. Zgrupowanie może trwać do 3 dni. 3. Organizację i przeprowadzenie otwartego turnieju szachowego, w którym wezmą udział między innymi uczestnicy projektu

Uwaga: Beneficjenci składający oferty do niniejszego konkursu na realizację powyżej opisanego zadania będą odpowiedzialni za koordynację szkolenia w skali całego województwa łódzkiego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama