Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Słupsku

Reklama
Nabór od 25.08.2023 do 18.09.2023 23:59
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Łączny budżet 3,67 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Słupsku.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia lub wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadania.

Zadanie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym pochodzącym z terenu Gmin – sygnatariuszy Porozumienia z dnia 1 lutego 2018 roku wraz z aneksami w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Słupsku w okresie od 1 października 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama