Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok
Nabór od 23.08.2023 do 27.09.2023 15:30
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 45 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 45 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok.

Prezydent Miasta Słupska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

  1. Przedmiot konkursu i rodzaj zadania.

  1. 1. W ramach konkursu wspierane będzie zadanie wpisujące się w sferę zadań publicznych określonych art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

    2. Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w ramach konkursu mogą być składane oferty na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dotyczące:

    1) organizacji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami – 20 000,00 zł;

    2) promowania aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego – 25 000,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama