Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Małe dotacje: organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2023 r

Reklama
Nabór od 16.08.2023 do 28.08.2023 16:00
Dzielnica Żoliborz
Łączny budżet 16,6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Małe dotacje w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na 2023 rok.

W zakresie: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.

Miejsce realizacji: Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy.

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (termin realizacji zadania musi zawierać się w 2023 roku).

Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty w generatorze WITKAC.

Kwota dofinansowania/finansowania zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych.

Realizowane zadanie powinno mieścić się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Strategii #Warszawa2030.

Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.

 

Oferenci obowiązkowo muszą w ofercie opisać dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przy wykonaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia dostępności w zakresie minimalnym w ramach realizowanego zadania publicznego:

  1. w obszarze dostępności architektonicznej,
  2. w obszarze dostępności cyfrowej,
  3. w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Oferent powinien wskazać, w jaki sposób zapewni realizację wymagań z art. 6 i/lub art. 7 wyżej wymienionej ustawy w odniesieniu do założonych w projekcie konkretnych form wsparcia. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w ofercie.

Dopuszcza się uwzględnienie w kalkulacji kosztów realizacji zadania kosztów związanych z zapewnianiem dostępności.

Szczegółowe informacje dotyczące minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami znajdują się na stronie: https://sport.um.warszawa.pl/dostepnosc-w-um

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama