Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu, rodzaj zadania: promocja sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Torunia poprze kluby sportowe prowadzące szkolenie druzyn seniorskich w ekstraklasie koszykówki mężczyzn i kobiet, hokeja na lodzie, futsalu, hokeja na trawie, II lidze piłki siatkowej mężczyzn oraz III lidze piłki nożnej
Nabór od 11.08.2023 do 01.09.2023 23:59
Wydział Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 1,146 mln PLN
Do 60% dofinansowania
Dotacje od 1 do 1 mln PLN

Zgodnie z treścią ogłoszeń konkursowych rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić najwcześniej w dniu podpisania umowy dotacyjnej. Koszty realizacji zadania, które poniósł oferent przed zawarciem umowy nie będą podlegać refundacji przez Gminę Miasta Toruń.

1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie rozwoju sportu od 01.10. do 31.12.2023 roku.

2. Celem realizacji zadania jest:

Poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych, promocji aktywnego trybu życia, zwiększenia dostępności do działalności sportowej
i aktywności fizycznej mieszkańców poprzez stworzenie warunków do uczestniczenia w wydarzeniach sportowych oraz zapewnienia dostępu do obiektów sportowych niezbędnych do prowadzenia działalności sportowej dla jak największej liczby mieszkańców Torunia.

II. Rodzaj i formy realizacji zadań

1. Zadanie, o którym mowa wyżej ma być wykonane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w kat. senior przez toruńskie kluby sportowe.

2. Zadanie ma być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących  przedsięwzięć:

1) prowadzenia treningów specjalistycznych dla osób uzdolnionych sportowo;

2) prowadzenia otwartych zajęć sportowych ogólnodostępnych dla mieszkańców;

3) organizowania zawodów sportowych i rekreacyjnych lub uczestnictwo w tych zawodach;

4) organizowania konsultacji szkoleniowych.

3. Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji przedsięwzięcia zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie.

4. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.

     III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2023


1. Na realizację zadania w roku 2023 przeznacza się kwotę w wysokości  1.146.000 zł.

2. Kwota wskazana wyżej może ulec zmianie, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że:

    1) zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,

    2) złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Torunia,

    3) Rada Miasta Torunia przyzna inne niż planowano limity środków na realizację zadań publicznych GMT we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub zajdzie konieczność zmiany budżetu Miasta Torunia w tym zakresie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama