Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Reklama
Nabór od 04.08.2023 do 25.08.2023 23:59
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 60 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dniu 4 sierpnia br. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym polegającego na prowadzeniu dwóch klubów dla osób starszych tj. Klubu Wsparcia Seniora dla 35 osób starszych w lokalizacji wskazanej przez oferenta oraz Klubu Integracji Międzypokoleniowej dla 35 osób starszych zlokalizowanego przy ul. Puszkina 1 lub w lokalizacji wskazanej przez oferenta.

Oferty w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – Prowadzenie klubów seniora” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 25.08.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama