Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 03.08.2023 do 25.08.2023 15:00
Urząd Miasta Czarnków
Łączny budżet 34,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 34,5 tys. PLN
Dzieci
Urząd Miasta Czarnków, Urząd Miasta Czarnków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

1. Zadanie pod nazwą: „Prowadzenie Klubu Juniora – placówki opiekuńczo-wychowawczej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemami z terenu Czarnkowa”

Organizacja placówki i zapewnienie jej funkcjonowania 3 razy w tygodniu przez 3 godziny zegarowe dziennie, z zastrzeżeniem, że w dni nauki szkolnej będzie ona czynna w godzinach popołudniowych; w okresach (dniach) wolnych od nauki szkolnej dopuszcza się możliwość określenia innych godzin pracy, przy zachowaniu wymaganego minimalnego dziennego wymiaru godzin;

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama