Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Realizacja zadania w zakresie ochrony zwierząt

Reklama
Nabór od 27.07.2023 do 18.08.2023 15:30
Urząd Miasta Rzeszowa
Łączny budżet 3,189 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania w zakresie „ochrony zwierząt” obejmującą kompleksowe prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 w Rzeszowie, interwencyjne odławianie i transport zwierząt bezdomnych z terenu Miasta Rzeszowa.

RODZAJ ZADANIA:

„Ochrona zwierząt” obejmująca:
Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 w Rzeszowie, interwencyjne odławianie i transport zwierząt bezdomnych z terenu Miasta Rzeszowa.  

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2026 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (dziennik podawczy) lub w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Hanasiewicza 10, e-mail: gk@erzeszow.pl lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów do dnia 18.08.2023 r. do godz. 15.30.
2. Oferty złożone  lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
3. Oferta powinna być złożona w kopercie z adnotacją: „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OCHRONY ZWIERZĄT ”.
4. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.
5. Oferta winna być złożona na druku i zawierać załączniki, o których mowa we wzorze, stanowiącym odpowiedni załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Reklama